İşverenin İşçiye Eşit Davranma İlkesi 857 Sayılı İş Kanununa Göre

İşverenin İşçiye Eşit Davranma İlkesi 857 Sayılı İş Kanununa Göre, iş kanununda eşitlik ilkesi, çalişma hayatında eşitlik, işyerinde eşitlik ilkesi.

İşverenin işçiye eşit davranma ilkesi 4857 sayılı İş Kanununun 5. maddesinde "Eşit Davranma İlkesi" başlığıyla düzenlenmiştir.

Madde 5-Eşit Davranma İlkesi 
(Ek: 6/2/2014-6518/57 md.) İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.

İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.

İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.

İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır.

20 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur.

Eğitim-Sen Genel Merkezi'ne Polis Baskını

Eğitim-Sen Genel Merkezi'ne Polis Baskını 
Ankara'da bulunan KESK  Eğitim-Sen Genel Merkezi'i polis tarafından basıldı. Polis baskınının gerekçesi, “Kobani’den gelen yaralıların bulunduğu yönünde ihbar aldık” olarak açıklandı.  Aramalar Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılıyor.

Eğitim-Sen Genel Merkezi'ne gelen KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, KESK MYK üyeleri ve KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri binaya alınmıyor. 

sendikam haber

En Çok Okunanlar