Kıdem Tazminatı Fonu Kabul Edilirse Neler İçeriyor Neler Değişiyor

Kıdem Tazminatı Fonu Kabul Edilirse Neler İçeriyor Neler Değişiyor, Kıdem Tazminatı Fonu Kabul Edilirse Neler İçeriyor, Kıdem Tazminatı Fonu, Kıdem Tazminatı Fonunun İçeriyor, Kıdem Tazminatı Fonu Kıdem Tazminatını Kaldırıyor Mu, Kıdem Tazminatı Fonu İşçiye Neler Getiriyor Neler Götürüyor, Kıdem Tazminatı Fonunun İçeriği, Kıdem Tazminatı Fonuyla Neler Amaçlanıyor,Kıdem Tazminatı FonuTaslağı Neler Getiriyor.
 
 Kıdem Tazminatı Fonu neler Getiriyor
 Kıdem Fonu Yasa tasarısının ne zaman çıkacağı bilinmemektedir.  Söz konusu Kıdem Tazminatı Fonu tasarısının yasalaşması halinde:
 
a) Bağlı oldukları kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı bağlanması yahut toptan ödeme almak amacıyla hizmet akitlerini feshetmeleri halinde, 
 
b) İşverence hizmet akdinin feshedilmesi durumunda işçinin hak kazandığı yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı veya toptan ödeme almak amacıyla ilgili kuruma veya sandığa başvurması halinde, 
 
c) Adına en az 10 yıl Fona prim ödenen işçinin isteği halinde, 
 
d) İşçinin ölümü halinde kanuni mirasçıları, kıdem tazminatına hak kazanırlar. 
 
Yaşlılık, emeklilik aylığı almakta iken çalışmaya başlamakla aylığı kesilen ve 506 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin 1 inci ve 2 inci fıkralarına göre yeniden hesaplanacak aylık bağlanması için talepte bulunan ve hizmet akdini fesheden işçiye, daha önce tazminat aldığı tarihten sonra fona prim ödenen süreler için de kıdem tazminatı ödenir.

Haklarında Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenenler için sadece malullük aylığı şartlarının gerçekleşmesi veya ölüm halinde kıdem tazminatı ödenebilecektir.