Torba Yasa Kıdem Tazminatı


Torba Kanun'la kıdem tazminatı kalktı mı?

Resul KURT / İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK

Bir süredir yazılarımızda, Torba Kanun'la yapılan değişiklikleri yazıyoruz. Çok sayıda kanunda değişiklik yapılmış olması nedeniyle daha bir süre kadar yazmaya da devam edeceğiz sanırım.
Ancak, görünen o ki, Torba Kanun'la yapılan değişiklikleri yazmak yetmiyor, bir değişmeyenleri yazmamız gerekecek.
Çünkü bir süredir okurlarımızdan aldığımız, "Torba Kanun'la kıdem tazminatı kaldırılmış, artık kıdem tazminatı ödenmeyecekmiş, kıdem tazminatı için fon kurulmuş" türünden soruların sayısı arttı.
Torba Kanun'da, kıdem tazminatını kaldıran bir düzenleme yok. Bırakın kıdem tazminatını kaldırmayı, kıdem tazminatı ile ilgili en ufak bir değişiklik dahi yok.
Ancak görülüyor ki, fısıltı gazetesi çok iyi çalışıyor. Bir çok kişi sanki kıdem tazminatı kaldırılacakmış gibi düşünüyor.
Birkaç yıl önce kıdem tazminatı fonu kurulmasına ilişkin bir taslak vardı, bu taslak TBMM gündemine dahi gelmedi.
Yani, çalışanların kıdem tazminatı kalkmıyor, kaldırılmıyor. Eski düzenlemeler aynen devam ediyor.
SGK aylık bildirgesini asma zorunluluğu kaldırıldı
5510 Sayılı Kanun'a göre, işverenler SGK barkodu bulunan, aylık prim ve hizmet belgesinin bir nüshası kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar işyerinde sigortalıların görebileceği bir yere asmak zorundaydı.
Aylık prim ve hizmet belgesinin işyerine asılmaması halinde her bir belge için 2 asgari ücret idari para cezası uygulanmaktaydı.
Özelikle, ücretlerin gizli olduğu kurumsal şirketlerdeki en büyük sıkıntılardan birisiydi aylık bildirge asma zorunluluğu.
İşte, Torba kanun olarak bilinen 6111 Sayılı Kanun'la, aylık prim ve hizmet belgesinin kurumca onaylanan bir nüshasını asma zorunluluğu getiren 5510 Sayılı Kanun'un 86'ncı maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Aynı 6111 Sayılı Kanun'la aylık prim ve hizmet belgesinin bir nüshası kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar işyerinde sigortalıların görebileceği bir yere asmayanlara idari para cezası öngören 5510 Sayılı Kanun'un 102'nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "ve 86'ncı maddesinin altıncı fıkrasında" ibaresi de madde metninden çıkarılmıştır.
Böylece aylık prim ve hizmet belgesinin kurumca onaylanan bir nüshasını sigortalının çalıştığı işyerinde, birden ziyade işyeri olması halinde ise sigortalının çalıştığı her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asmak zorunluluğu kaldırılmıştır.
Emekli Bağ-Kur'luya destek primi affı
Yaşlılık, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışmasına rağmen, sosyal güvenlik destek primi ödemesi yapmayanlar torba kanunla af geldi.
Torba Kanun'un yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın, Nisan / 2011 ayının sonuna kadar tescil ettirmeleri halinde 2010 / Kasım ve önceki aylara ilişkin olup ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
Kaynak: www.dunya.com