2011 İlave Tediye Ödeme Tarihleri Resmi Gazetede Yayınlandı

26 Ağustos 2011 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28037
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2011/2154
4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, 
anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2011 yılında verilecek ilave tediyenin 
birinci yarısının 26/8/2011, 
diğer yarısının 3/11/2011 tarihinde ödenmesi; 
Maliye Bakanlığının 12/8/2011 tarihli ve 10512 sayılı yazısı üzerine, 
mezkur Kanunun 3 ve 4 üncü maddelerine göre, 
Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI