Öz Büro İş Sendikası Kuruldu


Öz Büro İş Sendikası Kuruldu
Öz Büro İş sendikası, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 60. maddesinde ve İşkolları Tüzüğünde tanımlanan, 17 sıra numaralı işkoluna giren Ticaret, Eğitim, Kooperatifler, Büro ve Güzel Sanatlar, her türlü mali kuruluşlar, ticaret borsaları, ticaret ve sanayi odaları, birlikleri, kredi esham ve tahvil borsaları, her türlü büro ve benzeri kuruluşlar ile dernekler, noterler, işçi ve işveren kuruluşları, her türlü sınai, tarımsal, kimyasal ve hayvansal maddelerin ve ürünlerin alımı ve satımı, eğitim kurumlan, para borsalarında yapılan işler, sahne, perde ve benzeri gösteri sanatları, müzik, resim, heykel, dekorasyon, edebiyat ve benzeri güzel sanatlarla ilgili işlerde faaliyette bulunacaktır. Özellikle Milli Eğitim Emniyet Genel Müdürlüğü, diğer Bakanlıklar, İl Özel İdareleri, Hastaneler Üniversiteler, Avm’ler, dershaneler, bürolarda çalışanlar sendikamıza üye olabilecektir.


Öz Büro İş Sendikasının kurucuları arasında uzun yıllardır HAK-İŞ ve bağlı sendikalarda çalışan büro elemanı, uzmanlar ve diğer Bakanlıklardan temsilciler yer almaktadır. Öz Büro İş Sendikası 1. Olağan Genel Kurulunda HAK-İŞ’e katılma kararı aldı.


GENEL YÖNETİM KURULU


Genel BAŞKAN
Muharrem ÖZKAYA
mozkaya@ozburois.org


Genel Sekreter Genel Mali Sekreter
Metin KARAGÖZ Celal KARACA
mkaragoz@ozburois.org ckaraca@ozburois.orgGenel Teşkilat Sekreteri Genel Eğitim Sekreteri
Rıza CENGİZ Adem GÜNDOĞAN
rcengiz@ozburois.org agundogan@ozburois.orgGENEL DENETLEME KURULU

Ali Kemal AYDIN Recep YILMAZ Selahattin ŞAŞMAZ

Denetim Krl. Bşk. Denetim Krl.Rap. Denetim Krl. Üyesi
akaydin@ozburois.org ryilmaz@ozburois.org

ssasmaz@ozburois.org

GENEL DİSİPLİN KURULU

İhsan KARA Nihat İPEKLİ Mustafa YAVUZ

Disiplin Krl.Bşk. Disiplin Krl.Rap. Disiplin Krl. Üyesi
ikara@ozburois.org nipekli@ozburois.org myavuz@ozburois.org

Adresi: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:86 Maltepe / ANKARA
Tel & Fax: 0-312- 230 60 19-29-39 Fax : 0-312- 230 60 01
Web Site: www.ozburois.org
E-posta: ozburois@ozburois.org