2011 İlave Tediye Ödemeleri

2011 Yılında İlave Tediye Ödenme Tarihleri 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, 2011 yılında verilecek ilave tediyenin günleri resmi gazetede yayınlandı.Resmî Gazete
BAKANLAR KURULU KARARI
26 Ağustos 2011 CUMA
Sayı : 28037
Karar Sayısı : 2011/2154
4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2011 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 26/8/2011, diğer yarısının 3/11/2011 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 12/8/2011 tarihli ve 10512 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 3 ve 4 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI


30 Ocak 2011 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27831
BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayısı : 2011/1278
             4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2011 yılında;
             a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2011, diğer yarısının 30/6/2011 tarihinde,
             b)  Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 27/12/2011 tarihinde,
             ödenmesi; Maliye Bakanlığının 17/1/2011 tarihli ve 601 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.