2012 İlave Tediye Ödeme Tarihleri


 2012 İlave Tediye Ödeme Tarihleri


16 Ağustos 2012 PERŞEMBE                Resmî Gazete                          Sayı : 28386

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3576
4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2012 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 17/8/2012, diğer yarısının 23/10/2012 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/8/2012 tarihli ve 8734 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE 2012 YILINDA YAPILACAK İLAVE TEDİYENİN ÖDENMESİ HAKKINDA KARAR 
(BKK 2012/2693) 

Resmi Gazete

24 Ocak 2012 Tarih 
Sayı: 28183
Karar Sayısı : 2012/2693

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2012 yılında:

a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2012, diğer yarısının 29/6/2012 tarihinde,

b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 27/12/2012 tarihinde,

ödenmesi; Maliye Bakanlığının 5/1/2012 tarihli ve 124 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI