E Devlet Sendika Üyeliği e-devlet sendika üyeliği nasıl olur İşçi Sendikalarına e-Devlet Sistemiyle Nasıl Üye Olunur


İşçi Sendikalarına e-Devlet Sistemiyle Nasıl Üye Olunur
Yeni Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'yla, işçi sendikalarına üyelik için noter şartı kaldırılarak, üyeliğe e-Devlet şartı getirildi. 

Kanunun, "Sendika Üyeliği Ve Üyeliğin Kazanılması" başlıklı 17. maddesinin 5. fıkrasına göre,"Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde üyelik, red kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır."