E Devlet Sendika Üyeliği e-devlet sendika üyeliği nasıl olur İşçi Sendikalarına e-Devlet Sistemiyle Nasıl Üye Olunur


İşçi Sendikalarına e-Devlet Sistemiyle Nasıl Üye Olunur
Yeni Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'yla, işçi sendikalarına üyelik için noter şartı kaldırılarak, üyeliğe e-Devlet şartı getirildi. 

Kanunun, "Sendika Üyeliği Ve Üyeliğin Kazanılması" başlıklı 17. maddesinin 5. fıkrasına göre,"Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde üyelik, red kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır." 

2 yorum :

 1. ne zaman başlayacak edevlet üzerinden sendika üyeliği

  YanıtlaSil
 2. sendikam.blogspot.com
  6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 7 Kasım 2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ancak, e-devlet uygulaması kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl ertelendi.

  Bu ertelemeye göre, e devlet uygulaması 7 Kasım 2013 tarihinden itibaren başlayacak. O tarihe kadar, 2821 sayılı kanun geçerli olacak. (bir yıl daha üyelikler noter onaylı yapılacak).

  6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun e-devlet uygulamasını bir yıl erteleyen geçici 4. maddesi aşağıdadır.

  GEÇİCİ MADDE 4 –
  (1) 17 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen sendika üyeliğinin kazanılması ve 19 uncu maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen sendika üyeliğinden çekilme işlemlerinin e-Devlet kapısı üzerinden yapılması; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birinci yılın sonuna kadar, mülga 2821 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile 25 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yapılır.

  YanıtlaSil

sendikam haber

En Çok Okunanlar